از روز بین المللی آگاهی از خطرات ماین ها و معاونت در امور ماین پاکی در کابل تجلیل به عمل آمد. غلام بهاوالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، پیش از چاشت امروز (15 حمل) در محفلی که به مناسبت گرامیداشت از روز بین المللی آگاهی از خطرات ماین و مساعدت در امور

Read More

امروز ۲۹ میزان سال ۱۳۹۹ مصادف به ۲۰ اکتوبر سال ۲۰۲۰ همایش سالانۀ تمویل کنندگان برنامه ماین پاکی افغانستان، در قصر گلخانه صدارت عظمی برگزار گردید.

Read More

در مطابقت به اهداف 1 و 2 ستراتیژی ملی ماین پاکی 2016 – 2021؛ ایجاد سهولت در توسعه و تعامل با سایر سکتورها، بخش آگاهی از خطرات ماین و مهمات منفجرناشده ریاست انسجام و هماهنگی تطیهر ماین، تریننگ آگاهی از خطرات ماین و مهمات منفجرناشده را برای 300 کارمند پروژه آبریزه های وزارت زراعت، در خیمه لوی جرگه دایر نمود.

Read More

در کمتر از یک هفته، در یک سلسله انفجارهای ماین های خودساز کنار جاده در ولایت قندهار، حد اقل 42 غیر نظامی، از جمله زنان و کودکان کشته و ۱۲ غیرنظامی دیگر زخمی شدند. صبح امروز، حد اقل ده فرد غیر نظامی، به شمول زنان و کودکان به اثر برخورد موتر شان با یک ماین

Read More

ارزیابی P3M3 ریاست انسجام و هماهنگی تطیهر ماین توسط کمپنی ILX در سال 2019 انجام شد. DMAC Portfolio Management Maturity Assessment 2019

Read More

Background: The Hotline project began in September 2012 to timely provide mine action response and remove mine/ERW threat, decrease mine/ERW civilian causalities, remove mine/ERW blockages, ensure consideration of community priorities for mine action intervention, establish a link between communities and mine action to get their feedback and ensure demining operation effectiveness and efficiency. The table below shows

Read More
https://www.youtube.com/watch?v=nH3Qk7ajc5k&feature=youtu.be
Read More

Press Release on the International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action Kabul – Afghanistan, 4 April 2020 The unprecedented increase in the number of civilian casualties as a result of victim-operated IEDs is a cause for concern. Approximately 120 Afghan civilians lose their lives and limbs as a result of landmines and

Read More

Today (8th March 2020) the International Women’s Day was celebrated at DMAC under the theme “I am Generation Equality; Realizing Women’s Rights”. The event brought together around 50 participants from different Government and Non-Governmental organization, including DAFA, AABRAR, ATC, OMAR, DDG, HI, HALO, MDC, DAO, AAR-Japan, MCPA, UNMAS, and ANDMA. In recognition of the increasingly

Read More

All national and international demining NGOs and commercial companies accredited by DMAC are eligible to bid for this opportunity/project. The project has also been announced in the New Zealand Defence Force (NZDF) website: https://www.gets.govt.nz/NZDF/ExternalTenderDetails.htm?id=22241643 Download more here: 200131_AO DMAC Oppertunity Advertisement

Read More