ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی (ANDMA)

به تاریخ 16 فبروری 1973 مصادف با ۲۷ دلو ۱۳۵۱، بر اساس فرمان شماره ۵۶ ریاست جمهوری، ریاست آمادگی با حوادث طبیعی (DDP) که امروزه به نام ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی شناخته می شود، ایجاد گردید.

در سال 2003، افغانستان اسناد مهم پالیسی از قبیل «چارچوب مدیریت حوادث طبیعی»، «استراتیژی ملی برای مدیریت حوادث طبیعی» و «پلان ملی مدیریت حوادث طبیعی» را تهیه نمود. کمیسیون مدیریت حوادث طبیعی (NDMC)، به رهبری رئیس جمهور ایجاد گردید. در حال حاضر، این کمیسیون یک بورد بین الوزارتی است که ریاست آن را معاونت اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  بر عهده دارد. ANDMA به عنوان دارالانشای آن و بخش اجرایی NDMC عمل می کند.

ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی (ANDMA) نهاد اصلی در سطح ملی است که مکلفیتش هماهنگی و مدیریت تمام جوانب مربوط به حوادث طبیعی و امور بشر دوستانه به شمول ماین پاکی می باشد.

ANDMA یک ادارۀ ملی است و هفت ریاست، به شمول ریاست پلان و پالیسی، ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین (DMAC)، عملیات عاجل، اداری و مالی، کاهش خطرات، روابط بین المللی و منابع بشری دارد. این اداره دارای ریاستهای ولایتی در ۳۴ ولایت افغانستان می باشد. رئیسان ولایتی ANDMA در ولایات به عنوان سکرتریت و بازوی عملیاتی کمیسیون های ولایتی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی (PDMC) عمل می کنند. PDMC توسط والی رهبری می شود.

در حال حاضر، ANDMA دارای ۳۸۳ کارمند می باشد. ظرفیت ریاستها از یک ولایت تا ولایت دیگر وابسته به موجودیت کارمندان، مقدار منابع عملیاتی، امنیت، موقعیت جغرافیایی و سایر عوامل چندگانه فرق می کند.