امروز ۲۹ میزان سال ۱۳۹۹ مصادف به ۲۰ اکتوبر سال ۲۰۲۰ همایش سالانۀ تمویل کنندگان برنامه ماین پاکی افغانستان، در قصر گلخانه صدارت عظمی برگزار گردید. همایش به گونه مشترک توسط محترم غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث جمهوری اسلامی افغانستان و محترم اکسل زایدلر سفیر جمهوری فدرال آلمان در کابل میزبانی گردید. این همایش به گونه مختلط (حضوری و آنلاین) در تالار جلسات قصر گلخانه صدارت عظمی دایر گردید. تعدادی از سفیران کشور های تمویل کننده برنامه ماین پاکی افغانستان (سفیر جمهوری فدرال آلمان، معاون نماینده سرمنشی ملل متحد در افغانستان، سفیر کشور فنلند، رئیس بخش انکشافنی ادارۀ انکشاف بین المللی بریتانیا (DFID)، معاون سفارت ایالات متحده امریکا در کابل، نماینده سفارت جاپان در کابل، نماینده سفارت کانادا در کابل و برخی از نمایندگان سازمان های ملی و بین المللی اشتراک کرده و نظریات و تعهدات کشورها و سازمان های خود را در قبال برنامه ماین پاکی افغانستان ابراز داشتند.

برنامه با سخنرانی محترم غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، آغاز شد که در آن با ابراز سپاسگزاری از حمایت های دوامدار کشورها و موسسات بین المللی از برنامه ماین پاکی افغانستان، به برخی از دستاوردها و چالش های برنامه ماین افغانستان نیز اشاره شد. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث ضمن ابراز اطمینان از حمایت دولت جمهوری اسلامی افغانستان از برنامه ماین پاکی افغانستان، از تمویل کنندگان برنامه ماین پاکی افغانستان تقاضا کرد تا حمایت های شان را از این برنامه حیاتی ادامه دهند، تا به زودی شاهدِ افغانستان عاری از ماین و مهمات منجفرناشده باشیم.

به تعقیب سخنرانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، محترم اکسل زایدلر سفیر جمهوری فدرال آلمان در کابل، ضمن خرسندی از فعالیت های برنامه ماین پاکی افغانستان، دوام حمایت های مالی کشور آلمان را از برنامه ماین پاکی افغانستان ابراز داشته و از سایر تمویل کنندگان نیز تقاضا کرد تا حمایت های شان را از این برنامه حیاتی ادامه دهند.

در ادامه، محترم رامز الاکبروف، معاون نماینده سرمنشی ملل متحد در افغانستان سخنرانی کرده و برنامه ماین پاکی افغانستان را یکی از مهمترین برنامه های حیاتی در افغانستان تعریف کرد. ایشان در جریان سخنرانی شان گفتند که برنامه ماین پاکی افغانستان، برنامه ای است که با برداشتن ماین ها که یکی از بزرگترین خطرها به حیات انسان ها می باشد، به لب های کودکان افغانستان لبخند شادی می آورد. ایشان به نمایندگی از ملل متحد حمایت خویش را از برنامه ماین پاکی افغانستان اعلام کردند.

متعاقباً، رئیس بخش انکشافی ادارۀ انکشاف بین المللی بریتانیا (DFID)، معاون سفارت ایالات متحد امریکا در کابل و مشاور سفارت جاپان در کابل از طریق برنامه زووم صحبت کرده و با ابراز خرسندی از فعالیت های برنامه ماین پاکی افغانستان، حمایت شان را از این برنامه ابراز داشتند.

در ادامه، فلم سه دقیقه ای در مورد فعالیت های ریاست انسجام و هماهنگی تطیهر ماین به نمایش گذاشته شد که با ارائه پریزنتیشنی در مورد فعالیت های برنامه ماین پاکی افغانستان توسط محترم محمد شفیق یوسفی، رئیس انسجام و هماهنگی تطهیر ماین تعقیب شد.

محترم داکتر فرید همایون، رئیس موسسۀ ماین پاکی هلوترست، به نمایندگی از موسسات ماین پاکی بشردوستانه، از طریق برنامه زووم سخنرانی کرده و در باره چالش های که موسسات ماین پاکی را تهدید می کنند، صحبت کرد که مشکلات امنیتی و بودجوی در صدر چالش ها قرار داشت.

برنامه، با جمع بندی موضوعات برنامه توسط محترم غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، و محترم اکسل زایدلر، سفیر جمهوری فدرال آلمان در کابل، به پایان رسید. همه اشتراک کنندگان همایش تعهد سپردند تا موضوعاتی را که در همایش مطرح شده است، تعقیب کرده و به تعهدات خود وفادار بمانند.

جمع شدن همه تمویل کنندگان برنامه ماین پاکی افغانستان زیر یک چتر و ابراز حمایت شان از برنامه ماین پاکی افغانستان، دستاورد بزرگی به خانواده ماین پاکی افغانستان است. امیدواریم با ارائه چنین برنامه ها و همایش ها بتوانیم توجه هرچه بیشتر تمویل کنندگان این برنامه حیاتی را جلب نموده و به زودی شاهدِ افغانستانِ عاری از ماین و مهمات منفجرناشده باشیم.