در کمتر از یک هفته، در یک سلسله انفجارهای ماین های خودساز کنار جاده در ولایت قندهار، حد اقل 42 غیر نظامی، از جمله زنان و کودکان کشته و ۱۲ غیرنظامی دیگر زخمی شدند.

صبح امروز، حد اقل ده فرد غیر نظامی، به شمول زنان و کودکان به اثر برخورد موتر شان با یک ماین دست ساخت کنار جاده در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار، کشته و زخمی شدند.

در یک سلسله حادثات مشابهی که در ولسوالی ارغستان ولایت کندهار در یک هفته گذشته رخ داده است، ۳۲ فرد ملکی کشته و شش غیر نظامی دیگر زخم برداشتند.

به گفته منابع محلی، اکثریت جاده های محلی این ولایت که به تکرار توسط غیرنظامیان مورد استفاده قرار می گیرند، با ماین های دست ساخت آلوده شده اند.

ماین های دست ساخت که از جانب مخالفان دولت مورد استفاده قرار می گیرند، اکثراً باعث تلفات در میان غیرنظامیان گردیده و تلاش های جاری صلح را متاثر می سازد.