ریاست انسجام وهمآهنگی تطهیر ماین

دماین پاکي چارو د همغږ ی او انسجام ریاست

Directorate of Mine Action Coordination (DMAC)

A Post Demining Impact Assessment (PDIA) is conducted annually by the Directorate of cialis en ligne Mine Action Coordination (DMAC) of State Ministry for Disaster Management and Humanitarian Affairs in order to assess the impact of demining projects in both cleared and cancelled areas. Cancelled areas refer to areas which are no longer seen as
Read More
گزارش مرحله دوم سال 1394 در مورد تطبيق viagra pas cher پروگرام ماين پاكي افغانستان اول قوس الي اخير حوت سال 1394 هجري شمسي ارائه به رياست عمومي اداره امور رياست جمهوري 7 ثور سال 1395 Download the report
Read More