د ماین پاکي چارو د انسجام او همغږۍ ریاست
د ماین پاکي چارو د همغږۍ او انسجام ریاست (DMAC) په افغانستان کې د ماین پاکی پروګرام (MAPA) لپاره، د پېښو پر وړاندې د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې (ANDMA) اړوند یو رسمي بنسټ دی.
جلالتمآب ولسمشر د مرسته کونکو څخه مننه وکړه
د افغانستان د ماین پاکی پروګرام (MAPA) د نړۍ په کچه تر ټولو لرغونۍ او لوی پروګرام دی. د افغانستان د ماین پاکی پروګرام دنړۍ لومړنۍ بشرپاله (ملکي) ماین پاکۍ پروګرام دی چې د ماین پاکۍ ټولې اړوند برخې لکه: ماین پاکول، د ماینونو زیرمتونونو له منځه وړل، د ماینونو په خطرونو ......
جلالتمآب ولسمشر د مرسته کونکو څخه مننه وکړه
"ځکه چې زموږ ځمکه ویجاړه شوې او له ماینونو څخه ډکې شوې - چې ناڅاپه یې د بې ګناه ماشومانو لاسونه او پښې د لوبو په حال کې قطع کړي - تاسو زموږ سره د ماینونو خطر له مینځه وړلو او د انګورو باغونه یی پر ځای جوړولو کې مرسته وکړه"
previous arrow
next arrow
Slider

لید لوری

د ماینونو او چاودیدونکو توکو څخه پاک افغانستان تر څو د هیواد وګړي وکولای شي په یو خوندي او د ملي پرمختیا لپاره مناسب چاپیریال کې ژوند وکړي. همدارنګه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د قربانيانو د حقونو او اړتیاوو درک او په ټولنه کې د دوی یو ځای کیدل.

دنده/ماموریت

د ماین پاکي چارود همغږۍ او انسجام ریاست (DMAC) د ماین پاکي پروګرام د ملي او سکتوري ادارې په تو ګه، د افغانستان د ماین پاکي پروګرام (MAPA) چارې تنظیم، اداره او همغږې کوي او د څارنې چارې یې پر مخ بیایي تر څو د ماین پاکي مربوط ټولو فعالیتونو کیفیت، اغیزمنتوت او موثر یت څخه د ملکي و ګړو د خوندیتوب او د پرمختیایي اسانتیاوو تضمین لپاره ډاډ تر لاسه کړي.

”ماین پاکي سوله او
هیلې راوړي”

زمونږ په اړه

What-we-do-banner-504x305_071bab13f9119b598d5b175a0c0688fa

د ماین پاکي چارو د همغږۍ او انسجام ریاست (DMAC) په افغانستان کې د ماین پاکی پروګرام (MAPA) لپاره د پېښو پر وړاندې د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې (ANDMA) اړوند یو رسمي بنسټ. DMAC په کابل کې د خپل مرکزي دفتر او اوو سیمه ییزو دفترونو له لارې د ماین پاکي پروګرام د فعالیتونو مدیریت، همغږي او څارنه کوي، چې دا فعالیتونه د ملي او بین المللي نادولتي بنسټونو او سوداګریزو شرکتونو له لارې پلي کېږي. د افغانستان دولت او نړیوال تمویلوونکي له DMAC څخه مالتړ کوي.

د تلفاتو طبقه بندي

د جنس پر اساس

د ماینونو او چاودیدونکو توکو ډول پراساس

د ۱۴۰۰ کال د لمړی ربعې ارقام (اپریل - جون 2021)

AP - 5,025
AT - 1,595
AIM - 64
ERW - 47,569
Men - 6,749
Women - 10,532
Boys - 21,742
Girls - 19,159
Funding Target - 183,250,000 US$
VTF Confirmed - 900,000 US$
Bilateral Confirmed - 21,225,091 US$
Total Confirmed - 22,125,091 (12%) US$

د MAPA تمویل کونکي

د MAPA پلي کونکي همکاران